Fönster

Att köpa fönster är ett stort beslut. Eftersom det oftast är fråga om fönster till en hel fastighet är den en stor investering. Välj kvalitet och gör det enkelt för dig!

Hjälp!
Så här …

Monterar du ditt Fönster

Så här monterar du ditt fönster

Att montera fönster är inte så svårt som man kan tro. Det kräver, förutom en viss händighet, bara att man noga följer instruktionerna nedan. Innan du börjar, kontrollera att väggöppningen är minst 15 mm och max 30 mm större än fönstret.

 

1. 2. 3.
Fixera två stödklossar (i öppningens över- och undersida) och två bärklossar nedtill, max 50 mm från väggöppningens sidor. Justera klossarna med vattenpass. Placera fönstret på bärklossarna och mot stödklossarna. Fäst karmen nedtill med karmskruvarna. Vridfönster kan fästas oöppnade medan sidohängda fönster måste öppnas.
4. 5.
Fäst karmen upptill med karmskruvarna. Vissa fönstermodeller fästs med karmskruv även i över- respektive nederkant. Kontrollera med vattenpass att alla sidor är i lod. Kontrollera även att fönstrets diagonalmått stämmer. Vid behov, justera medhjälp av karmskruvarna.

 

Mäter du ditt FÖNSTER
  • Avlägsna fönsterfodret
  • Mät hålet i väggen: bredd och höjd
  • Det fönster som passar öppningen bör vara 15-30 mm mindre än de uppmätta måtten
  • Hittar du inte fönster med rätt mått i vår prislista? Ett alternativ är att justera öppningens storlek

fonster_matafonster-beskrivning

Vill du göra det enkelt?

Ett smidigt sätt är att låta oss “skräddarsy” fönstren åt dig! Välkommen att kontakta oss för mer information.

Pris & övriga frågor